E væske

E væske er faktisk godt for bønderne!

E væske er faktisk godt for bønderne!

Der skal nok lige en uddybning til, hvorfor E væske er godt for bønderne, for den direkte kobling kan nok være svær at se, men det er den indirekte via flere led, som gør, at bønderne vil takke dig for, at du vælger at benytte e-væske fremfor at ryge tobak.

Tillad os at uddybe den påstand.

Der er den mere direkte påviselig forbindelse herhjemme ved, at når man smider skoder på jorden, så skader det miljøet, og er man rigtig uheldig, så starter man en skovbrand eller antænder afgrøder i specielt tørre perioder.

Blot en enkelt gløde er nok til at starte en stor brand, som kan betyde store skader for landmændene ved manglende indtægter af det, der er gået til spilde og direkte op i røg, og som de først kan forsøge at indhente ved en ny sæson næste år.

Men faktisk kan man også se til udlandet, specielt i de mere fattige lande, hvor både bønderne i disse lande, specielt i Mellemamerika vil takke dig for, at du ikke vælger tobak, men foretrækker e-væske.

Man finder nemlig de fleste tobaksmarker i de fattige lande, for det var da netop også i disse områder, at tobakken blev opdaget og bragt hjem til Europa i sin tid, og siden da har man dyrket tobak, som bliver transporteret til de mere velstående lande som Danmark.

Tænk sig, hvis man kunne sløjfe denne produktion af tobak, som ikke kommer den lokale befolkning andet til gavn en smule profit fra salget – hvis de er heldige.

Kunne man omlægge disse plantemarker til produktion af afgrøder, der kom lokalbefolkningen til gode, så ville vi her have en løsning, der på både kortere og længere sigt kunne gavne den lokale befolkning, end at de bare skulle dyrke en dårlig vane for os vestlinge, der alligevel slår os ihjel.

Gør noget godt for dig selv og naturen ved at vælge e-væske.