radon

Måling af farlig radon i boligen

Måling af farlig radon i boligen

Radon – også kaldet jordstråling – er et emne, som ofte kommer op i forbindelse med opførelse af nye boliger. Men vidste du, at også boliger af ældre dato kan have forhøjede radon værdier?

Hvad er radon?

Radon er en gasart, som stammer fra radium. Radium er et radioaktivt grundstof, som findes i jord såvel som i visse bygge materialer. Radon gas er, lige som radium, radioaktivt, og kan trænge ind i boligen via revner i bygningens fundament eller fejl i dennes konstruktion.

Er radon farligt?

Radon skønnes at være ansvarlig for cirka 300 årlige dødsfald på årlig basis, og regnes som den næst hyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Der er altså rigtig god grund til at være opmærksom på radon værdierne i boligen, især hvis husstanden tæller børn.

Har jeg radon i min bolig?

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden Bq pr. kubikmeter, dvs. becquerel pr. kubikmeter. Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. Hvis koncentrationen af radon i boligen er målt til eksempelvis 10 Bq pr. kubikmeter, betyder det, at en kubikmeter luft hvert sekund udsender radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Myndighederne i Danmark har fastsat en grænseværdi for radonindholdet i nye huse på 100 Bq/m3 indeluft ud fra WHOs anbefaling for radioaktiviteten i bygninger. Hvis din bolig er opført før 1998, er der en vis sandsynlighed for, at radon niveauet i din bolig kan være over grænse værdien – og du bør få foretaget en radon måling.

Du kan ikke se, høre, føle eller smage, om radon er til stede i dit hjem. Du kan dog selv måle, om der skulle være forekomster af radon i boligen. Til dette formål anvendes en såkaldt radon måler, som er lige så effektiv som fortidens sporfilm. Du kan enten selv skaffe en radon måler, hvis du har mistanke om en forhøjet radon værdi i boligen, eller kontakte radonhuset.dk for en vurdering heraf.